Už v škôlke deti učia, že rodinu tvoria otec, mama a deti. Nikde sa nespomína, že by tým otcom mohla byť ďalšia žena alebo tou mamou by mohol byť muž. Muž a žena nie sú totiž rovnaké. Každý z nich má svoje vlastnosti, ktoré sú potrebné pre výchovu dieťaťa. Ak jeden z nich v rodine chýba, môže to byť problém.

muží

Mužský vzor v podobe iného člena rodiny

Všeličo sa môže stať. Napríklad aj to, že otec rodiny zomrie. Bohužiaľ, ale stávajú sa aj také veci. Vtedy netreba takejto rodine nadávať alebo trúchliacu vdovu nútiť do ďalšieho záväzku v podobe nového partnera a otca pre jej deti. Mužským vzorom pre dieťa sa môže stať aj jeho blízky príbuzní, ktorý s ním, hlavne v týchto ťažších chvíľach, bude tráviť trochu času. Tak rozumne, aby dieťa nezačalo napodobňovať niekoho, koho by ste moc nechceli, aby ho napodobňovalo.
To ako sa bude správať má síce zakorenené v génoch, ale správaním v rodine sa dá veľmi veľa ovplyvniť. Jednoznačne je mužský článok rodiny potrebný.

Možno je dieťa už starší tínedžer, ale aj tak by som trvalo na tom, aby mal nejaký mužský vzor práve v tomto období, keď sa môže zdať, že práve on môže byť mužským vzorom pre svojich súrodencov. Aj on ešte potrebuje okresať a usmerniť kam sa vydať v živote. Čaká ho obdobie veľkého rozhodovania a určite sa mu zíde trochu usmernenia. Potom sa môže ľahko stať, že daný chudák chlapec bude musieť skôr dospieť ako by dospel sám a bude vám to v dospelosti vyčítať. Že ešte nebol pripravený stať sa vzorom pre svojich súrodencov a podobne. Hoci možno nie úplne, že vyčítať, ale spomenie to medzi rečou, možno ani nie ako výčitku, ale len tak pre informáciu.

rodina

Nezabúdajte na to, hlavne vy slobodné matky, ktoré si myslíte, že nahradíte svojmu dieťaťu aj otca. To sa mnoho krát úplne nedá, hoci sa budete snažiť zo všetkých svojich síl. Jednoducho ženy sú ženy a muži sú muži. Možno sa niektorí vlastnosťami podobajú, ale nie sú rovnakí. Každý sme iný a každý dávame svojmu dieťaťu iný vzor.