Usilovne pracujete, aby ste zarobili veľké peniaze, ale stále máte pocit, že si nemôžete vychutnať taký životný štandard, ako tí „skutočne bohatí“?
Aj keď sa takmer každý deň dozvedáme o rôznych škandáloch vysoko postavených ľudí, naša túžba byť rovnako bohatí sa nezmenšuje. Peniaze si spájame so šťastím, aj keď veľa slávnych a bohatých zažíva reálne krízy, ktoré sme si zvykli spájať skôr s ľuďmi z nižšej vrstvy čo sa platov týka.
Uvedomme si však, že domáce násilie, drogová závislosť, riadenie pod vplyvom alkoholu neobchádzajú ani tie vyššie vrstvy, aj keď mnohí ľudia stále predpokladajú, že za peniaze si kúpia šťastie a imunitu voči starostiam.

dolary
 
Zarábate dosť, ale nie ste boháč?
 
V minulosti vysoký príjem predstavoval moc. Bolo to ešte predtým, než sa svet ekonomiky posunul vpred a výroba luxusných vecí sa začala rozvíjať, čo zvýšilo zase zadlženie pre získanie postavenia, o ktorom sme si mysleli, že si zaslúžime.
 
Kedysi dávno, dobre platení odborníci žili v pekných domoch v pekných štvrtiach, vlastnili pekné autá a hrávali golf v kluboch. Ich život však nebol tak drasticky odlišný od ich menej bohatých susedov alebo klientov. V súčasnosti existuje nová úroveň „dosiahnutia zisku“, pretože technológia a kreativita podporujú rozvoj začínajúcich podnikov a podnikov, ktoré v rekordne krátkom čase zaraďujú do obchodných skupín dokonca aj obchodných magnátov.

kalkulace
 
Zaručia vám peniaze šťastie?

Výskumníci často prezentujú rôzne zistenia týkajúce sa vzťahu medzi peniazmi a šťastím. Nie je to ani tak úroveň príjmu, ktorá priamo určuje úroveň šťastia, ale skôr spôsoby, ktorými ste schopní nasmerovať svoj príjem na účely, ktoré vám pravdepodobne prinesú šťastie a spokojnosť. To znamená, že je to schopnosť dovoliť si veci, ktoré prinášajú osobné uspokojenie. Tieto „veci“ môžu byť v skutočnosti „vecami“, ale môžu zahŕňať aj možnosť dovoliť si zážitky ako dovolenky, kurzy a podobne, ďalej platby za služby ako upratovanie domu.

3.3
03