Duševný stav detí pred vstupom do školy je odlišný od dieťaťa k dieťaťu. Pri nástupe do školy sa deti pokúšajú pochytiť čo najviac vedomostí o fungovaní tohto sveta, a práve toto je obdobie vhodné motivovať a formovať deti k novej ľudskej bytosti. Oni sa začnú identifikovať, zisťovať, čo je dobré a čo je zlé.Začnú analyzovať, spochybňovať a zdôvodňovať každú úlohu. Budú rozumieť, že sa majú poučiť z vlastných chýb. Začnú sa uchytávať v konkurenčnom svete.

promoce
 
Deti si začnú stanovovať ciele
Ak dieťa začne chodiť do školy, začne sa učiť, hrať a vytvárať si nové priateľstvá. Pri tom pochopí, akú pozíciu má pri získavaní vedomostí a naučí sa pomaly dostať sa na tú najvyššiu pozíciu.
Pri hraní sa ľahko pochopí, ako vyhrať, a tak si dieťa začína budovať ciele už v počiatočnom štádiu. Rodičia by si však mali uvedomiť, či to deti robia len pre dobré známky, alebo pre to, aby sa niečo skutočne naučili. Je dôležité, aby si boli vedomé účelu vzdelávania a jeho fungovania v reálnom živote. Začnú si tak budovať a udržiavať štruktúrovaný život.

učitel
 
Prečo je vzdelanie pre spoločnosť dôležité
Pre modernú spoločnosť je vzdelávanie veľmi dôležité. Staré hodnoty výchovy a etiky sa pomaly vytratili, takže je ten správny čas naučiť sa niečo nové.
Nikde nie je možné naučiť sa kultúre a túto potom pretransferovať na modernú spoločnosť. Je to dokonalé obdobie na formovanie človeka so všetkými ľudskými emóciami, hodnotami a dedičstvom.
V dnešnej dobe sú študenti ovplyvnení niektorými zlými udalosťami, ktoré sa dejú po celom svete, takže je potrebné ich viesť správnym smerom.

technologie
 
Produktívne výsledky
Vzdelávanie je v súčasnosti veľmi dôležité, pretože počet obyvateľov sa zvyšuje, potreby ľudí sa zvyšujú. Existuje mnoho firiem, ktoré zamestnávajú obrovské množstvo zamestnancov, a podporujú ich rozvoj, aby sa zvýšila produktivita, ktorá by zase mala rozvíjať zdravú konkurenciu.
Ženy by mali byť rovnako vzdelané ako muži a práve vzdelanie je pre nich najlepšou platformou, aby dokázali, že sú rovnocenné. Nikto sa nemôže naučiť niečo nové tým, že sedí doma, vzdelanie je to, čo nám poskytuje nové poznatky.