Školenia, ktoré úrad práce poskytuje len zastrešuje a neorganizuje ich on sám. Nemá na to kompetenciu ani dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Vzdelávajú a školia nezamestnaných preto rôzne organizácie na to určené. Tieto organizácie však musia bojovať dlhodobo o priazeň úradov práce, pretože ich podmienky na preplácanie kurzov sa neustále menia. Svoje šance na schválenie školení si musia neustále overovať, pretože dobrovoľne im nikto neposkytne žiadne informácie a takisto neexistuje ani nejaká formálna informačná internetová stránka, kde by boli tieto informácie pridávané.

dárek

Vzhľadom na situáciu na Slovensku, keďže sa nezamestnanosť úspešne znížila a neustále znižuje, tak sa úrady práce uzniesli na tom, že školenia sa budú preplácať ľuďom, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní /5 rokov a viac/ a to nie hocijaké školenia. Budú sa preplácať len určité typy školení a tými sú školenia zamerané na prácu vo fabrike ako je Range Rover, pretože jedna takáto fabrika sa bude čoskoro otvárať pri Nitre. Preto sa úrady práce prispôsobujú dopytu po takýchto zamestnancoch z už spomínanej fabriky. Nie je jednoduché rozbehnúť spoločnosť a výroba vtedy, keď je nezamestnanosť na Slovensku na úplne nizučkých číslach. To, či to bolo umelo znížené alebo nie necháme na uváženie každého čitateľa.

tabule

Takže keby ste si náhodou rozmysleli, že by ste chceli absolvovať nejaké školenie ZDARMA cez úrad práce a nie ste dlhodobo nezamestnaný alebo nemáte záujem o prácu v Range Rover-i tak máte jednoducho povedané SMOLU. Hoci, ak poznáte alebo máte nejaké známosti na úrade práce, je možné, že sa vám podarí vydupať si dané školenie. Ale verte, že bude jeden z málo. Pretože keď sa školenia neschvaľuj, neschvaľujú sa nikomu s ohľadom na dané podmienky. Verím, že sa vám podarí dostať sa na vaše vysnívané školenie a neprestanete bojovať. Najväčšie šance sú zo začiatku roka, pretože vtedy majú úrady práce dostatok finančných prostriedkov na dané školenia.